Dạo Khúc Ngắn

Tác giả:

tôi nuôi con sáo trên chùa

nghe chuông tịnh độ công phu điểm kỳ
bờ sông lục giới đèn khuya
líu lo tiếng gọi trăng đi theo cùng
em bắt con sáo lên rừng
để tôi châu thổ nhớ từng gò cao

Thảo luận cho bài: "Dạo Khúc Ngắn"