Đào Tôi

Tác giả:


Mặc cho bao nhiêu khó khăn
Chúng nó vẫn luôn cố gắng
Dù cho trời mưa hay nắng
Mình tôi nằm phơi ruột gan
Mặc bao hiểm nguy đáng lo
Chúng nó vẫn không ngại khó
Người già , trẻ em sụp hố
Gruuu…chỉ là rủi ro…!!!

Chorus:

Đào tôi , đào tôi
Đào tôi , đào tôi
Đào tôi , chúng nó đào tôi

Bất kể là ngày hay đêm
Chúng nó vẫn muốn đào thêm
Người tôi chằng chịt mảnh vá
Vết thương bao giờ mới yên ???
Mỗi khi vết thương sắp lành
Chúng lại cấu xé tranh giành
Hùng hục trên từng cây số
Đào tôi chúng vẫn đào tôi

Chorus:

Đào tôi , đào tôi
Đào tôi , đào tôi
Đào tôi , chúng nó đào tôi

Chorus:

Đào tôi , đào tôi
Đào tôi , đào tôi
Đào tôi , tại sao vẫn mãi đào tôi??? 

 

Thảo luận cho bài: "Đào Tôi"