Dấu Chân Cha ( Đôi Chân Trần )

Tác giả:

Tôi muốn quên đi

Tháng với ngày
Cha đi lượm quả ngọt rừng
Cho con đỡ đói qua đêm
Tôi muốn quên đi
Đôi chân trần
Cha đi lượm từng hạt thóc
Cho con một bữa cơm chiều

Ôi, ngày tháng
Đôi vai gầy
Run run tựa vào hàng cây
Ôi, thời gian
Hãy quên đi
Đôi chân cồng kềnh
Cha đi giữa rừng hoang vu

Lưng cha đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi
Cả một đời và cả cuộc đời
Đôi chân trần


Tôi muốn quên đi tháng với ngày,
cha đi lượm quả ngọt rừng cho tôi đỡ đói qua đêm … hơ hờ
Tôi muốn quên đi đôi chân trần cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều

Ôi ngày tháng đôi tay gầy run run tựa vào hàng cây.
Ôi thời gian hãy quên đi đôi chân trần tôn kính đi giữa rừng hoang vu

Lưng cha (chư) đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi.
Cả một đời, cả cuộc đời, đôi chân trần… 

 

Thảo luận cho bài: "Dấu Chân Cha ( Đôi Chân Trần )"