Dấu Chôn Tình Sầu

Tác giả:

1.
Đêm đã buông rơi ngập kiếp thương đau
Đêm sẽ chôn sâu một trái tim đau
Và ước mơ xưa giờ cũng tan mau
Dẫu cho tình sâu, tựa đây mất nhau

Em sẽ mang theo ngàn tiếng yêu thương
Em cũng mang theo ngàn nỗi cô đơn
Xin giữ cho nhau tình yêu đã qua…
Cho dù ngày mai phôi pha

Cuộc tình mình đã chia ly còn tiếc thương chi
Quá muộn màng
Giờ chỉ là áng mây trôi, là cánh sao rơi giữa đêm tàn

Sẽ không còn ước mơ
Sẽ không còn ý thơ
Sẽ không còn ai yêu thương vội vã…

Cuộc tình mình đã chia ly còn tiếc thương chi
Quá muộn màng
Giờ chỉ là áng mây trôi, là cánh sao rơi giữa đêm tàn

Trái tim quặn đau
Nát tan một cõi lòng
Thời gian xóa đi kỷ niệm thương đau

Em sẽ mang theo ngàn tiếng yêu thương
Em cũng mang theo một nỗi cô đơn
Xin giữ cho nhau tình yêu thiết tha
Nỗi đau riêng mang suốt đời ..

2.
Đêm đã buông rơi ngập kin thương đau
Đêm sẽ chôn sâu một trái tim đau
Và ước mơ xưa giờ cũng tan mau
Dấu chôn tình sâu, từ đây mất nhau

Em sẽ mang theo ngàn tiếng yêu thương
Em cũng mang theo ngàn nỗi cô đơn
Xin giữ cho nhau tình yêu đã qua
Cho dù ngày mai phôi pha

Cuộc tình mình đã chia ly còn tiếc thương chi
Quá muộn màng
Giờ chỉ là áng mây trôi,
là cánh sao rơi giữa đêm tàn

Sẽ không còn ước mơ
Sẽ không còn ý thơ
Sẽ không còn ai yêu thương vội vã…

Cuộc tình mình đã chia ly còn tiếc thương chi
Quá muộn màng
Giờ chỉ là áng mây trôi,
là cánh sao rơi giữa đêm tàn

Một Trái tim quặn đau
Nát tan một cõi lòng
Thời gian xóa đi kỷ niệm thương đau
Em sẽ mang theo ngàn tiếng yêu thương
Em cũng mang theo ngàn nỗi cô đơn
Xin giữ cho nhau tình yêu đã qua
Cho dù ngày mai đã trôi qua

Đêm đã buông rơi ngập kiếp thương đau
Đêm sẽ chôn sâu một trái tim đau
Nỗi đau trong ta…
ước mơ bay xa…

Em sẽ mang theo ngàn tiếng yêu thương
Em cũng mang theo 1 nỗi cô đơn
Xin giữ cho nhau tình yêu thiết tha
Nỗi đau riêng mang
Suốt đời…

Thảo luận cho bài: "Dấu Chôn Tình Sầu"