Dấu Mưa Bay

Tác giả:

Mưa bay mây bay
Mộng đời khôn khuây
Mưa trôi mây trôi
Tình nhớ tình ơi !

Mưa lắt lay trên tầng xanh núi thẳm
Ðường sương mây nhoà nhạt bóng mù pha
Nhánh gai đời vắt ngang trời ảm đạm
Ðôi chim buồn ủ rủ ngóng mưa qua

Mấy mùa qua, mấy mùa mưa gió nữa
Ðến bao giờ mưa lóng lánh xuân thơ
Ðến bao giờ ba sinh nồng hương lửa
Ðá hoa ngàn hương phả nắng hồng mơ

Cơn mưa nào quay về dòng sông cũ
Mộng tiền thân bừng hiện bóng mây qua
Hạt mưa hồng hoá thân là biển cả
Một dòng xanh triều dậy sóng bờ xa

Những hạt mưa vỡ oà vui hạnh ngộ
Nối dòng mưa pha ngấn lệ đoàn viên
Những sầu xưa xanh hương trầm khơi mở
Hồn quyện hồn trong nhã điệu uyên ương

Mưa bay mây bay
Giọt ngần mi ai
Mưa trôi mây trôi
Xanh một dòng xuôi !

Thảo luận cho bài: "Dấu Mưa Bay"