Đầu mùa đông, đến thăm đền Ngọc Sơn, được mời xem hoa cúc, lại được nghe ca hát trong thuyền ngoạn cảnh hồ

Tác giả:

Nhân cường vi hoan ngã diệc hoan,
Tam biên tặc thế thượng man man.
Hoàng hoa khai biến tri thu lão,
Thanh thảo tiên linh cảm tuế hàn.
Độc tọa tiền sơn ca vô tập,
Cô ngâm đoản đĩnh thuỷ vân khoan.
Bất tri kiếm khí kim hà nhược,
Phong thế linh long trám nhật lan.

Dịch nghĩa

Người ta phải cố gắng mới tổ chức được cuộc vui, ta cũng vui.
Mấy miền biên cương thế giặc vẫn còn dàn trải.
Khi hoa cúc vàng nở khắp, biết đã cuối mùa thu rồi,
Cỏ xanh chớm khô héo thì cảm nhận đã đến mùa đông.
Một mình ngồi trước núi hát nên không có sách vở gì,
Một mình ngâm nga trong chiếc thuyền nhỏ thong thả trên mặt nước mây.
Không biết thanh kiếm ngày xưa bây giờ ở nơi nào,
Theo thế gió, vật quí xuống nước ngày một láng đi theo sóng.

 

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Đầu mùa đông, đến thăm đền Ngọc Sơn, được mời xem hoa cúc, lại được nghe ca hát trong thuyền ngoạn cảnh hồ"