Đậu phụ cắn nhau

Tác giả:

Đậu phụ cắn nhau


Sư cụ xơi thịt cầy vụng ở trai phòng. Chú tiểu biết, hỏi:

– Bạch cụ, cụ xơi gì đấy ạ?

Sư cụ đáp:

– Chỉ có mấy miếng đậu phụ.

Lúc ấy có tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cổng. Sư cụ hỏi:

– Cái gì ngoài cổng thế?

Chú tiểu đáp:

– Bạch cụ. Đậu phụ chùa cắn đậu phụ làng đấy ạ!

 

Thảo luận cho bài: "Đậu phụ cắn nhau"