Đầu xuân, uống trà cùng bạn

Tác giả:

(Tặng Hoàng Anh Sướng, chủ Hiên trà đạo Trường Xuân – 13 Ngô Tất Tố, Hà Nội)

Nhắp chén trà thứ nhất
Da thịt bỗng tỏa hương
Đời thực thành cõi mộng
Trần gian hóa thiên đường

Ta nâng chén thứ hai
Cho đất trời tinh khiết
Tâm ta bừng sáng ra
Biết thêm điều chưa biết

Mai sau đời dẫu tuyệt
Chắc gì hơn lúc này
Nào nhâm nhi chén nữa
Hai đứa mình cùng… bay…

Thảo luận cho bài: "Đầu xuân, uống trà cùng bạn"