Dấu Yêu Ơi

Tác giả:

Tháng ngày nào, đời tôi
đi vào đêm tối
Bởi vì người và tôi
đang cùng chung lối
Mối thương đau, khi
đến với nhau muộn màng
Nhung nhớ ai, tôi khóc biết
đến bao giờ
Cho vơi niềm sầu riêng, ai
thấu chăng ai?

Hướng về người, lòng
tôi qua miền tăm tối
Cũng vì người, tình tôi
bay về muôn lối
Mối thương đau, khi
đến với nhau muộn màng
Ðêm nhớ mong, thao thức
suốt mấy canh trường
Tương tư sầu, tìm nhau trong
giấc mộng vàng!

Tình yêu đem đến dối
gian
Tình yêu sao lắm thở than
Tình yêu bao tiếng sóng vang
Tình yêu như xác pháo tan…
Gió trăng thề một đời
lang thang!

Dẫu hình hài, hồn tôi
rơi vào ngục tối
Chút tình này và tôi
trên đường đi tới
Dấu yêu ơi, ta đã biết
nhau thuở nào
Trong ước mơ, tôi sống cho
đến một ngày
Ðôi môi nồng tìm nhau say
đắm trọn đời!

Thảo luận cho bài: "Dấu Yêu Ơi"