Đau

Tác giả:

người vừa quất vào tim ta rướm máu
một roi gầy vừa vặn để hư hao
ta gục ngã không một lời than oán
chịu đọa đày từ một trái tim đau

nghe đau đớn không cách nào tả xiết
vạn ngôn từ cũng dừng ở đấy thôi
vạn cách nhìn cũng là một lằn roi
tim tan rã thật sự thành mảnh vụn

Thảo luận cho bài: "Đau"