Dậy sớm

Tác giả:

Dậy sớm tưởng trời vừa tạo lập
Gió hây hây thổi tụ chùm sao
Cây chưa có bóng, ngày chưa ấp
Sông ẵm thuyền êm, chưa động sào

Dậy sơm tưởng ta vừa mới đến
Cùng cây chưa bóng, sóng chưa xao
Bắt đầu cuộc sống sông tìm bến
Nhện vít cành tơ dệt lưới vào

Trẻ hơn con trẻ mới chào đời
Mỗi sáng ta sinh với rạng trời
Nghe mỗi cành sương ương vũ trụ
Đất tròn e cũng sắp nằm nơi
Nguồn: Huy Cận toàn tập (Tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Dậy sớm"