Dây Thân Ái

Tác giả:

Dây Thân Ái lan rộng muôn nhà
Tay sắp xa nhưng tim không xa

Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng

Ca hát vang không gian đơm hoa

Đường tuy xa nhưng tình bao la

Tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền

Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần

Gan thép ta chia tay đừng buồn 

Thảo luận cho bài: "Dây Thân Ái"