Dây Tơ Hời

Tác giả:

Mời anh nhé hai ta cùng uống
Một chút mơ ẩn đáy trà nồng
Bâng khuâng bóng nguyệt tàn đêm lạnh
Sương giọt rơi đều giữa thinh không .

Cuộc đời ta ngổn ngang trái cấm
Ừ thì … cấm cả chuyện đong đưa
Ngàn năm trước người liều răng cắn
Nên kiếp này tội trả vẫn chưa!

Dây tơ hời buộc hoài không thả
Cuộc xa , gần đeo đẳng không tha
Hôm nay còn đó, mai mất bóng
Từng buổi chiều về ta dỗ ta .

Có gì đâu! Tình xưa, nay thế
Hai cuộc đời, hai cõi u mê
Chuyện tương phùng tựa như mây nuí
Mây qua rồi, nuí dựng nhiêu khê .

Làm sao ngăn được bước người đi
Như chẳng giữ được cánh chim di
Một mai tình tan vào dĩ vãng
Có giữ trong người một tứ thi ?

Thảo luận cho bài: "Dây Tơ Hời"