Để Anh Cháy Cùng Em

Tác giả:


Để Anh Cháy Cùng Em


Một đêm sáng tươi
để em lướt như bay trong đêm sao sáng
rồi để em đốt trong em bếp than hồng
em cháy lên
Bừng lên thành ngôi sao đêm này
để anh cháy cùng em
Đêm nồng thế kia thì làm sao giữ chân không cuồng
Anh đang cười thế kia thì làm sao giữ không yêu người
quay cuồng đắm say
hòa cùng nhau nét vai tròn xinh
bối rối khi hôn người
lạc chân em bước sang anh
Một đêm hay ngàn đêm ấm cho tình vương vấn
ta hòa vào nhau
giữ hơi nhau trong tay gần …

Giai điệu giống bài Dance With Me của Deborah Morgan 

 

Thảo luận cho bài: "Để Anh Cháy Cùng Em"