Để Đời Một Câu Nghĩa Tình

Tác giả:


 

Sống ở đời tình nghĩa chi
Yêu hết con tim cũng chẳng được gì
Sống ở đời đừng quá yêu
Em không như ta đợi mong

Yêu thật thà trời sẽ thương
Đau khổ hôm nay sung sướng ngày mai
Yêu thật lòng rồi ngày sau
Để đời một câu nghĩa tình

Dẫu biết rằng tình yêu nhiều oan trái
Có đắng cay ta mới yêu nhau nhiều
Nhưng lòng em nào đâu
Có phải yêu mình anh
Sao em đan tâm gian dối

Lá thư này là những lời sau cuối gởi cho em
Yêu phải cho thật lòng
Không còn em thì thôi
Thì ngày mai anh còn yêu người khác

 

 

Thảo luận cho bài: "Để Đời Một Câu Nghĩa Tình"