Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 08

Tác giả:

Phi lai nhất phong tú,
Tiêm tước thuỳ không đình.
Bích tuyền trạm bất lưu,
Gia mộc phân dĩ thanh.
Đối thử phục tự thích,
Hoan thưởng na khả đình.
Độc du hứng vị hợp,
Cánh quy tầm túc minh.

Dịch nghĩa

Một chóp núi rậm đẹp bay đến
Nhọn hoắt rũ xuống sân trống trơn
Khe biếc dừng không chảy
Lộn xộn cây họ mộc khe màu xanh tươi tốt
Trước cảnh ấy lại tự thích nghi
Vui mừng thưởng ngoạn dừng sao được?
Đi chơi một mình hứng thú chưa nhiều
Theo lời hẹn lại tìm đến bạn ngủ một tối
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đề học quán của Trần Thận Tư theo vần của Phương Đình kỳ 08"