Đèn đỏ đèn xanh

Tác giả:

Người ta ngang dọc khơi khơi
Số anh đèn đỏ kêu trời dậm chân
Người ta xuôi ngược rần rần
Số anh đèn đỏ dậm chân kêu trời
Lẻ loi đứng đợi bên đờI
Cho con mắt đỏ trông người mắt xanh

Thảo luận cho bài: "Đèn đỏ đèn xanh"