Đề nhị mỹ nhân đồ

Tác giả:

Ấy bao nhiêu tuổi hỡi cô mình
Chị cũng xinh mà em cũng xinh
Trăm vẻ như in tờ giấy trắng
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh
Phiếu mai chăng dám đường kia nọ
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh
Có một thú vui sao chẳng vẽ
Trách người thợ ấy khéo vô tình
(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Tựa đề: Tranh Tố Nữ
Câu 1: Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình
Câu 5: Phiếu mai chi dám tình trăng gió
Câu 7: Còn thú vui kia sao chẳng vẽ
Câu 8: Trách người thợ vẽ khéo vô tình

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh Tố Nữ đồ
Câu 5: Phiếu mai chăng dám đường trăng gió

– Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Vịnh Tố Nữ đồ
Câu 3: Trăm vẻ như in màu giấy trắng
Câu 5: Phiếu mai chẳng dám đường trăng gió

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh tranh hai cô Tố Nữ
Câu 1: Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình
Câu 3: Đôi lứa như in tờ giấy trắng
Câu 5: Phiếu mai chi dám tình trăng gió
Câu 7: Còn thú vui kia sao chẳng vẽ
Câu 8: Trách người thợ vẽ khéo vô tình

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Đề nhị mỹ nhân đồ"