Đề Thiền Duyệt Thất

Tác giả:


Thơ: Thích Nhất Hạnh


Trình bày:
Bảo Yến

 

Gối nhẹ mây đầu núi
Nghe gió thoảng hương trà
Thiền Duyệt tâm bất động
Rừng cây dâng hương hoa

Ta thức dậy một sáng
Sương lam phủ mái nhà
Hồn nhiên cười tiễn biệt
Chim chóc vang lời ca

Đời đi về muôn lối
Quan san mộng hải hà
Chút lửa hồng bếp cũ
Ấm áp bóng chiều sa

Đời vô thường vô ngã
Người khẩu Phật tâm xà
Niềm tin còn gửi gấm
Ta vui lòng đi xa

Thế sự như mộng huyễn
Quên tuế nguyệt ta đà
Tan biến dòng sinh tử:
Duy còn Ngươi với Ta

 

Thảo luận cho bài: "Đề Thiền Duyệt Thất"