Đề Từ Truyện Kiều

Tác giả:

Trụy nhập yên hoa ngộ thử sinh

Vị khanh thê uyển cánh liên khanh
Cù lao sinh ngã thân hà tích
Ân oán thù tha nguyện dĩ binh
Thập ngũ niên dư cam khổ huống
Nhất thiên lý ngoại thủy chung tình
Tỳ bà vô hạn thương tâm lệ
Sái tác Tiền đường mộ vũ thanh

—–

Lỡ từ lạc bước hại đời xanh
Đau xót cho người đứt ruột thêm
Đáp trả sinh thành thân há tiếc
Báo đền ân oán dạ đành quên
Mười lăm năm trải thừa cay đắng
Ngàn dặm đường qua vẫn vẹn tình
Não nuột cung cầm tuôn lệ thảm
Tiền đường thê thiết chảy trôi nhanh

Bùi Giáng dịch

Trích Thơ Vịnh Kiều
Nguyễn văn Y sưu tập
Lạc Việt xuất bản, Sài Gòn 1973

Thảo luận cho bài: "Đề Từ Truyện Kiều"