Để Vợ Chơi Nhăng

Tác giả:

Thọ kia mày có biết chăng ? (1)
Con vợ mày kia xiết nói năng !
Vợ đẹp, của người không giữ được
Chồng ngu, mượn đứa để chơi nhăng
Ra đường đáng giá người trinh thục
Trong dạ sao mà những gió trăng
Mới biết hồng nhan là thế thế
Trăm năm trăm tuổi lại trăm thằng !

(1) Một người ở Nam Ðịnh tên là Thọ, có vợ đẹp nhưng lẳng lơ

Thảo luận cho bài: "Để Vợ Chơi Nhăng"