Đề Yên Tử sơn

Tác giả:

Yên sơn sơn thượng tối cao phong,
Tài ngũ canh sơ nhật dĩ hồng.
Diểu vọng mục cùng thương hải ngoại,
Tiếu đàm thân tại bích vân trung.

Dịch nghĩa

Núi Yên sơn trên đỉnh núi rất cao
Đầu canh năm đã thấy mặt trời rồi
Tầm mắt trông suốt ra đến ngoài biển
Cười nói mình đứng trong quãng mây xanh.

 

Bài thơ này giống với bốn câu đầu bài Ðề Yên Tử sơn Hoa Yên tự 題安子山花煙寺 của Nguyễn Trãi, tạm để tồn nghi.

Nguồn: Giai thoại làng nho, Lãng Nhân, Nam Chi tùng thư xuất bản, Sài Gòn, 1966

Thảo luận cho bài: "Đề Yên Tử sơn"