Đêm

Tác giả:

Sông đầy mấy giọt trăng rơi

Tung tăng thánh thót tiếng cười mênh mang
Dập dềnh lớp sóng dâng tràn
Thuyền trôi róc rách nghìn vàng lung linh

Một đêm lai láng quên mình
Trăng tàn sông cạn còn tình đây thôi

Thảo luận cho bài: "Đêm"