Đêm

Tác giả:

Hé môi nếm sương lạnh
Đêm thao thức buông xuôi
Tình quê như cơn bão
Vồ vập tim rã rời …

Đêm mở mắt nhức nhối
Nghe tiếng gọi oan khiên
Từ biển sâu rừng thẳm
Gục mặt sầu vô biên …

Đêm vang hồi chuông thánh
Cầu nguyện gì quê hương
Viễn xứ đời trôi dạt
Nước mắt buồn ly hương …

Hương Xuân

Thảo luận cho bài: "Đêm"