Đêm Buồn

Tác giả:


Chậm – buồn mênh mông

Đêm buồn về con chim lên tiếng hát
Ta bồi hồi thấy lòng nhớ xót xa …
Đêm buồn về hồn ta đi như lạc
Vào cõi trời nào một mình em với anh

Đêm buôn về ta tương tư tiếng hát
Nghe giọng buồn ta thường nhớ tới ai …
Đêm buồn về hồn bao la sa mạc,
Và đêm buồn về một mình ta với ta …

Đêm buồn về nào ai đó nào ai đó?
Thế ra là bàn chân gió cuốn lá khô!
Đêm buồn về lòng thương nhớ, lòng thương nhớ …
Nhưng chắc gì người đó nhớ thương ta 

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Buồn"