Đêm Cạn

Tác giả:

có những đêm theo đêm vào mộng
người không về
ngấm
khoảnh khắc rời – môi ướt nỗi chờ mong

ta đốt ta trên hàng lệ nến
hun giọt nồng
cất thành chuỗi pha lê

gởi sang người –
bóng đêm đầy trang sức
vách trăng xưa nay khuyết nửa phần hồn

ta gạt tay
giọt rơi xuống bờ môi lạnh
chát khoanh đời muối mặn gừng cay

gạn đêm
tay nhặt từng vuông chữ
xếp ngày dày thêm bậc – cùng đau

gọi nhau tim thắt dạ nhầu
lời thương tắt nghẽn giữa màu mắt trăng

Thảo luận cho bài: "Đêm Cạn"