Đêm Giã Từ Đà Lạt

Tác giả:


Hoàng Ngọc Ẩn


Năm nay xứ lạnh giao mùa sớm
Gió lạnh đêm tàn đã thoáng qua
Trong ánh đèn đêm đêm ngà nằm
Ngậm ngùi ta nhớ chuyện xa xưa
Ta đã say mê điệu nhạc buồn
Ðàn lên người nghệ sĩ cô đơn
Hát lên tiếng hát buồn xưa cũ
Ðể gợi lòng người thương nhớ thương
Vẫn ánh đèn đêm đêm ngà ngọc
Ai dìu ai qua bước lâm thôn
Ðàn ai réo rắt từng cung bậc
Ai oán chi ai điệu rã rời
Xin được mời em một bản này
Rồi mai hai ngả sẽ chia tay
Rồi mai trên nẻo đường sương gió
Kỷ niệm vơi đầy trong mắt say
Ðà lạt về khuya sương xuống lạnh
Vai gầy nghe thiếu một vòng tay
Bờ môi thèm thuồng từng hơi ấm
Nỗi nhớ niềm thương chất ngập đầy

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Giã Từ Đà Lạt"