Đêm Huyền Diệu

Tác giả:


Nếu anh thiếu em trên đời, hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu rồi, nếu vắng em một ngày, thi là một ngày chẳng vui

Nếu nếu nếu có em bên đời, hẳn là năm tháng y xuân không tàn, nếu thấy em lỡ buồn, thì lòng này còn buồn hơn

Kể từ một đêm của nhau, nhịp đập hòa trong tình yêu, của thời niên thiếu, nhìn bầu trời thêu đầy sao, dù rằng mình chia cùng nhau, bóng đêm huyền diệu

Nếu quen biết nhau một ngày, để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời, giữa phút giây ban đầu, và chỗ tuyệt diệu tình yêu

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Huyền Diệu"