Đêm khuya ở nhà quê

Tác giả:

Lều tranh lạnh lẽo mấy canh thâu,
Lạnh cỏ cây trời lạnh đến đâu…
Hé cửa nhìn trăng, trăng tái mặt,
Gài then thắp nến, nến rơi châu.
Chiêm bao bóng lẩn Dao Trì động,
Mường tượng hồn chơi thệ thuỷ cầm.
Năm ngón đường tơ ngồi dậy bấm,
Gió quên than thở dế quên sầu.
Nguồn: Báo Công luận, số 2599, ngày 12 và 13-3-1933

Thảo luận cho bài: "Đêm khuya ở nhà quê"