Đếm Lá Ngoài Sân

Tác giả:


 

Từ ngày quen em
Tôi thật là vui
Tôi vui như thể tôi chẳng là tôi
Từ ngày xa em tôi thật là buồn
Tôi buồn như thể tôi chính là tôi
Ngồi đếm lá rơi trên sân
Đếm xem bao lần em qua
Ngồi đếm tháng năm nhạt nhòa
Dâng bao nhiêu nỗi nhớ
Từ khi bóng em không trở lại
Vườn xưa hắt hiu hương cỏ dại
Sân đầy lá rơi
Chỉ còn thế thôi

Em còn nhớ tôi
Từ lúc qua đây
Xin về trước sân
Nhìn lá rơi đầy

 

 

Thảo luận cho bài: "Đếm Lá Ngoài Sân"