Đêm Liêu Trai

Tác giả:

Nửa đêm đọc Liêu Trai
Hồn hoang cỏ mọc
Gió lùa cửa bật
Gai gai lên bóng tường

Chập chờn tà áo rùng vai lạnh
Một tiếng gà chênh run rảy sương…
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Thảo luận cho bài: "Đêm Liêu Trai"