Đêm Màu Hồng

Tác giả:


Thanh Tâm Tuyền


Trình bày:
Thái Thanh

Em gối đầu sương xuống chuyện trò bằng bóng mình
Em gối đầu sương xuống tôi đẹp bóng hình tôi
Như cuộc đời, như cuộc đời, như mọi người, như chút thôi, như chút thôi

Em là lá biếc, là mây cao, là tiếng hát
Sớm mai khua thức nhiều nhớ thương, nhiều nhớ thương
Em là cánh hoa, là sương khói (khói sóng) …
Đêm màu hồng…

Vòng tay, vòng tay dĩ vãng.
Vòng tay, vòng tay bát ngát
Chốn yên nghỉ cuối cùng
Dưới mắt sao, dưới bàn chân những đứa con

Em là lá biếc, là mây cao, là tiếng hát
Sớm mai khua thức nhiều nhớ thương, nhiều nhớ thương
Em là cánh hoa, là sương khói (khói sóng) …
Đêm màu hồng…

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Tuyển Tập Mộng Dưới Hoa
20 Bài Thơ Phổ Nhạc của Phạm Đình Chương
Phạm Thành ấn hành tại Hoa Kỳ

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Màu Hồng"