Đêm mưa

Tác giả:

Sông chầm chậm chảy trong mưa
Nghe chừng cô gái đã thưa nhát chèo

Mưa trong trăng tiếng nhỏ đều
Bến mở mịt: mấy mái lều bơ vơ

Thuyền vào nằm ngủ trong mưa
Trên con sông vắng lập lờ bóng trăng

Khuya rồi ốc giục trong làng
Thuyền ai vơ vẩn trôi sang bến này
Thu 1941

Nguồn: Lá (thơ), Văn Cao, NXB Văn học, 1983

Thảo luận cho bài: "Đêm mưa"