Đêm mưa ngủ lại nhà bạn

Tác giả:

Thuý trúc âm âm dẫn xá thanh,
Liên sàng tiếu ngữ dạ tam canh.
Quá môn diệu ảnh lưu đăng ảnh,
Duyên bích trùng thanh cấp vũ thanh.
Nội tẩu mộng tình phận chúc chỉ,
Chủ nhân ngâm tựu tục trà phanh.
Minh triêu tân trưởng bình hồ ngạn,
Dã thị u cư nhất phiến tình.

Dịch nghĩa

Tre xanh nước biếc phản chiếu vào xanh biếc cả nhà
Anh em đặt giường gần nhau cười nói suốt đêm.
Chớp nhoáng qua cửa, lưu ánh đèn lại
Dế kêu bên vách, hoạ tiếng mưa rơi.
Bà vợ bạn trong nhà mộng tỉnh, bưng cháo ra
Ông chủ ngâm được câu thơ nào,lại gọi chế thêm trà.
Mai đây ngủ dậy nước dợn đầy ao.
Ây là tầm tình riêng của ta ở nơi cô tịch.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Đêm mưa ngủ lại nhà bạn"