Đêm mưa thương người bán bánh rao bài 1

Tác giả:

Sao ông ăn hiếp mãi thằng bần,
Gió táp mưa sa chọc tấm thân,
“Ai ăn bánh mì không?”… rao rát miệng,
Đường bùn lầy quá bước chồn chân,
Trương liều tấc bụng cho trời thấy,
Bấm chặt đôi giò kẻo đất lăn,
Đành tủi cho em nhưng chẳng tủi,
Xưa nay hào kiệt vẫn gian tân!
(1933)

Thảo luận cho bài: "Đêm mưa thương người bán bánh rao bài 1"