Đêm mưa vịnh chơi bài 2

Tác giả:

Trông ngoài mấy tháng khát khao mưa,
Mưa chết chòm này chẳng ngán thơ?
Nước sẵn oai quyền lên đáo để,
Trời dư giọt mắt khóc bơ vơ!
Phu xe luống sợ đi trơn té,
Cụ lớn thêm mừng giấc dậy trưa!
Ai chớ tưởng nhầm minh gió sấm,
Tiếng trùng tiếng ếch tiếng ngâm thơ…
(1937)

Thảo luận cho bài: "Đêm mưa vịnh chơi bài 2"