Đêm Nằm Nghe Tuyết Rơi

Tác giả:

Lối về tuyết trắng chịu tang
Nụ hoa buốt giá lang thang nẻo tình
Đường nào mình đến với mình
Đường nào em đến trắng tinh vệt sầu
Trăm năm có nghĩa gì đâu
Mây về sám hối giọt châu lưng tròng
Tim anh âm ỉ than hồng
Nhớ vành trăng lạnh chạnh lòng trở trăn
Tuyết ơi tuyết thấu cho chăng
Hồn hoa nhỏ xuống giá băng cội tình
Đêm nằm nghe tiếng hoa trinh
Tiếng rơi cô động kết tinh hạt buồn

Thảo luận cho bài: "Đêm Nằm Nghe Tuyết Rơi"