Đêm ở Tương Âm

Tác giả:

Mãn mục giai thu sắc
Mãn giang giai nguyệt minh
Tịch liêu kim dạ vọng
Thiên trích cổ nhân tình
Thu thủy tòng tây lai
Mang nhiên thông Động Đình
Tĩnh dạ tức ngâm khiếu
Vô sử giao long kinh.

 
Tương Âm: tên một huyện tỉnh Hồ Bắc ở phía đông sông Tương.

Thảo luận cho bài: "Đêm ở Tương Âm"