Đêm Phương Nam (*)

Tác giả:


Đêm nằm nghe .. dòng sông dậy sóng
Nhớ lời ru ầu ơ thuở nào
Vó ngựa ô về qua đầu ngõ
Vó ngựa về .. cùng người trong đêm

Cây ngô đồng .. ngày xưa còn đó
Thương ai tưới cây , thương ai chờ ai
Dù tháng năm .. vó ngựa xa xa mãi

Ư ư ư Đêm phương Nam .. nồm lên sóng gọi
Đêm phương Nam .. thuyền ai đứng đợi chờ ơ
Chờ (ơ chờ) người ta mỏi mòn trông
Một đời như lục bình trôi ; Trôi mênh mông giữa dòng
Thân lêu bêu bọt bèo trôi Nghe xa xăm câu hò
Đêm phương Nam đợi nhau chờ nhau.
Đêm nằm nghe dòng sông dậy sóng
Nhớ lời ru ầu ơ thuở nào Vó ngựa ô về qua đầu ngõ
Vó ngựa về cùng người trong đêm
Cây ngô đồng ngày xưa còn đó
Thương ai tưới cây thương ai chờ ai
Dù tháng năm vó ngựa xa xa mãi
Ư ư ư Đêm phương Nam nồm lên sóng gọi
Đêm phương Nam thuyền ai đứng đợi chờ ơ
Chờ người ta mỏi mòn trông
Một đời như lục bình trôi Trôi mênh mông giữa dòng
Thân lêu bêu bọt bèo trôi Nghe xa xăm câu hò
Đêm phương Nam đợi nhau chờ nhau.
Nghe xa xăm câu hò Đêm phương Nam
đợi nhau chờ nhau.
Nghe xa xăm câu hò
Đêm phương Nam đợi nhau chờ nhau.
Nghe xa xăm câu hò Đêm phương Nam
đợi nhau chờ nhau.
Nghe xa xăm câu hò
Đêm phương Nam đợi nhau chờ nhau.

———————————————————–

Đêm nằm nghe
dòng sông dậy sóng
nhớ lời ru ầu ơ thuở nào
vó ngựa ô về qua đầu ngõ
vó ngựa về
cùng người trong đêm.
Cây ngô đồng
ngày xưa còn đó
thương ai tưới cây
thương ai chờ ai
dù tháng năm
vó ngựa xa xa mãi.
ư ư ư Đêm Phương Nam
nồm lên sóng gọi
đêm Phương Nam
thuyền ai đứng đợi..
chờ ơ chờ người ta
mỏi mòn trông một đời
như lục bình trôi
trôi mênh mông
giữa dòng thân lêu bêu
bọt bèo trôi.
Nghe xa xăm câu hò
đêm Phương Nam
đợi nhau chờ nhau.
Đêm nằm nghe
dòng sông dậy sóng
nhớ lời ru ầu ơ thuở nào
vó ngựa ô về qua đầu ngõ
vó ngựa về
cùng người trong đêm
cây ngô đồng
ngày xưa còn đó
thương ai tưới cây
thương ai chờ ai
dù tháng năm
vó ngựa xa xa mãi.
ư ư ư đêm Phương Nam nồm
lên sóng gọi
đêm Phương Nam
thuyền ai đứng đợi..
chờ ơ chờ người ta
mỏi mòn trông một đời
như lục bình trôi
trôi mênh mông giữa dòng
thân lêu bêu
bọt bèo trôi.
Nghe xa xăm câu hò
đêm Phương Nam
đợi nhau chờ nhau.
Nghe xa xăm câu hò
đêm Phương Nam
đợi nhau chờ nhau.

———————————————————–

…….
Đêm nằm nghe dòng sông dậy sóng, như lời ru ầu ơ thuở nào
Vó ngựa ô về qua đầu ngõ, vó ngựa về cùng người trong đêm
Cây ngô đồng ngày xưa còn đó
Thương ai tưới cây, thương ai chờ ai
Dù tháng năm.. vó ngựa xa, xa mãi……. uh huh!

Đêm phương Nam nằm nghe sóng vỗ
Đêm phương Nam thuyền ai đứng đợi …

Tình ca chim đa đa (Tình production) – Phi Nhung

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Phương Nam (*)"