Đêm Riêng

Tác giả:

đêm.
len lỏi. dòng mực đen bí ẩn
ngõ ngách rừng già
thêm sẫm niềm thiêng.
kẻ tiêù phu
đốn mãi. nhánh tình riêng..
nhựa cằn cỗi.
mảng da sầu. vẫn bện…

đêm.
sương gội rừng hoang
giăng. tơ màng nhện
chằng chịt lối về
vằn vện. khoảng mờ rêu.
kẻ tiêù phu ,
nguì ngậm. đếm bóng xiêu..
mươì ngón củi.
tiêu điêù. đường vá víu…

đêm.
nhặt nhạnh chiếu chăn
trăng . thừa , thiếu..
trải vạt sông
nằm. thiêm thiếp dựa rừng xương
như
thú về bên suối. liếm vết thương
kẻ tiêù phu
soi mình. hồn : củi tượng
phơi
da thâm . vay mượn một  kiếp ngươì …

đêm . hiu hắt tiếng cươì…,

Thảo luận cho bài: "Đêm Riêng"