Đêm tạm biệt

Tác giả:

Đừng anh! Chớ động hờ chăn
Để yên em ngủ cơn trằn trọc thương

Sớm mai em đã lên đường
Đừng em! Rủ rỉ giọng buồn thuỷ chung
Mũi kim xuyên suốt tận cùng
Xuyên nghìn năm thấu tấc lòng được chăng

Đừng anh nhé! Đừng nói năng
Quá yêu nên ngủ giấc hằng đan thanh
Đời em lỡ nhịp song hành
Tại anh sóng sánh siêu hình Liêu Trai

Anh dìu em tới Thiên Thai
Sầu xanh hơn tóc, mộng dài hơn đêm

Dìu em dẫu tới cung thìêm
Thì em còn hát dưới thềm…
nhân gian

Thảo luận cho bài: "Đêm tạm biệt"