Đêm thu nghe mưa

Tác giả:

Hải quốc tam thu bán,
Sơn thành nhất vũ sơ.
Tiêu liêu quần động tức
Quyên trích dạ thanh
Tuỳ diệp không đìnhtế
Sao kim vạn ngoã dư,
Hoàn gia thử tịch mộng,
Bất uý lộ tự như.

Dịch nghĩa

Ở vùng biển gần ba thu,
Thành trên núi bắt đầu mưa.
Mọi vật đều vắng lặng,
Chỉ nghe từng giọt mưa rơi trong đêm.
Lá cây chạm vào mái hiên,
Tiếng mưa rơi trên vạn miếng ngói như tiếng gõ vào kim loại.
Đêm nay ta mộng trở về nhà,
Không sợ đường bùn lầy.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Đêm thu nghe mưa"