Đêm Tối Trời

Tác giả:

Nhữnng đài hoa đã mở cánh rồi

Mà hồn tôi vẫn còn đang nụ
Đêm bén rễ
Vào ly cà phê vừa khuấy lên vừa thở…

Chuột đuổi nhau trên căn gác cũ
Mắt mèo hoang lấp lánh như sao
Gió như muốn gọi nhau thành bão
Chém vào đêm
Những nhát ngọt ngào…

Đêm như rắn
Trườn quanh co lối ngõ
Lục lọi bới tìm trong cát bụi xanh xao
Những chú dế buồn tim gặm râu nằm thao thức
Đã giấu đêm trong từng lớp cỏ nhầu…

Chút đom đóm thặng dư hồn cây cỏ
Soi phập phồng nơi đáy khảm tâm linh
Nơi ngọn nến lịm dần chân ký ức
Cho buồn vui cào lên ngực đêm đêm…

Cọt kẹt căn phòng mắc cửa
Chữ nức nở trên bàn
Dốc hết giọt cuối cùng của đêm
Viết câu thơ về Ánh sáng…

Thảo luận cho bài: "Đêm Tối Trời"