Đêm Trắng

Tác giả:

Đêm dài quá
mình em thao thức

Đốt cháy mình
trong nỗi nhớ vời vơi

Đêm thẳm sâu
vần thơ buốt nhức

Gọi thầm anh
chỉ khoảng trống chơi vơi

Tháng 8/91

Thảo luận cho bài: "Đêm Trắng"