Đêm Trở Lại Sài Gòn

Tác giả:

Tặng ĐVB, NQB, NHD, NHH và Tôn Hoài Mộng

Đêm thấy tôi vừa trở lại Việt Nam

Cùng bạn cũ ngồi chén anh chén chú

Giữa Ngả Sáu ngựa xe tràn như lũ

Thau nghêu đầy khua động nỗi hân hoan

Ly bia tràn sủi bọt cường toan

Đêm phựt cháy trong giọng cười quen thuộc

Bè bạn tôi có kẻ nghèo hơn trước

Cố quên buồn, vui vội phút đoàn viên

Đêm thấy tôi trở lại xóm Bình Tiên

Cầu dốc dựng vẫn còn trên nước đục

Bến Bãi Sậy một thời tôi đã thức

Đếm thời gian qua tiếng nấc thạch sùng

Chân rộn ràng trên sỏi đá bao dung

Tôi rảo bước qua những đường cổ tích

Qua Phú Định, về Hậu Giang xóm dệt

Máy nhà ai rầm rập chạy thâu đêm

Nhà bạn tôi trăng dột mái tây hiên

Bóng kỉ niệm chập chờn trên liếp cửa

Mái hiên ấy những ngày xưa nắng lửa

Đã cho tôi bóng mát để yêu đời

Rồi mai tôi đi trên đất khách quê người

Hồn loang loáng một màu trăng thiên cổ

Trăng viễn xứ, nửa vầng trăng cấm cố

Lửng lơ chìm trong bóng mặt trời đen

Trầm Mặc Thiên Thu

Thảo luận cho bài: "Đêm Trở Lại Sài Gòn"