Đêm trọ ở cầu Triệu Châu

Tác giả:

Tạm tức chinh xa ý chuyển dung,
Kỵ lư tiên tử hạnh nan phùng.
Dẫn nhân hàm thuỵ tam bôi tửu,
Xúc khách đăng trình kỷ ngọ chung.
Cảm sự tạc tiêu tăng lữ mộng,
Đề thi diên lộ ký xuyên tung.
Đại xuyên tây vọng hoàn trù trướng,
Thượng cách vân sơn sổ vạn trùng.

 
Cầu Triệu Châu là một cây cầu xưa ở Trung Quốc, bắc qua sông Hiệu, phía nam huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc, do Lý Xuân thực hiện theo kiểu vòm đá, có từ thế kỷ VI, tới nay vẫn còn. Ở đây không rõ tác giả ám chỉ cầu nào.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Đêm trọ ở cầu Triệu Châu"