Đêm Trùng Khánh

Tác giả:

Thăm lại quê xưa đông đủ cả
Mỗi bạn mừng ta một bát đầy
Hãy uống trăng ngà quê cũ
Tuy nồng nhưng chớ ngại say

Ai cũng ra sân cùng trăng tỏ
Chỉ riêng cô Lựu rối bời thôi
Có phải em lo chàng khách lạ
Trăng nồng quê cũ uống không vơi.
1959

Thảo luận cho bài: "Đêm Trùng Khánh"