Đêm Uống Rượu Nhìn Trăng

Tác giả:

Ðêm này trăng muộn sẽ về đâu?

Ðêm trước trăng soi nhạt mái lầu

Ðêm nọ trăng tàn trên bến hận

Ðêm này trăng rọi chút tình đau

Bao đêm rồi rượu đã mềm môi

Tôi vẫn hoài mong, vẫn đợi người

Tôi vẫn ấp yêu hình bóng ấy

Người đâu sao chẳng đến cùng tôi?

Trăng ơi, trăng có về đêm nay

Soi sáng hồn tôi những đọa đày

Trăng khóc, trăng nhìn tôi lặng lẽ

Như tình vương vấn mãi không phai

Ðêm nay trăng đến ngoài song cửa

Sáng ngọn thông già gác trọ xa

Trăng lạnh hồn tôi, đời ngã ngựa

Bao giờ tình cũ sẽ đơm hoa?


Thảo luận cho bài: "Đêm Uống Rượu Nhìn Trăng"