Đêm Về Trở Lại

Tác giả:

Đêm về chào lại Irvine
Chào con phố đứng chào ai đèn vàng
Đêm về chào tiếng xe vang
Trăng hàng khuynh diệp trăng vàng hiên em
Đêm về chào tiếng thân quen
Chào giàn bông giấy nhớ quên gì người
Chào thêm lận đận ru đời
Gặp nhau hiên cũ có bùi ngùi không
Đêm về chào nhớ mênh mông
Em bỏ tôi lại giữa vòng tử sinh

Thảo luận cho bài: "Đêm Về Trở Lại"