Đêm xanh

Tác giả:

A! Tiếng hát
Ngọt như đường cát
Của các em
Êm êm
Thanh thanh…
Đêm nay xanh
Trăng cao vòi vọi
Sông nước mênh mang
Anh đi trên bờ Hương Giang
Lòng nghe tiếng hát
Thơm mát
Của các em
Lòng anh bất giác cũng thèm thèm…
Ơi các em, những người lính mới!
Đi, đi, đi! Ôi nhịp đời phơi phới
Trong sáng, đường dài
Ta đều chân: Một! Hai!
Ta đều ca
Lời ca bất tuyệt:
Ôi đất Việt
Yêu dấu
Ngàn năm…
Đêm trăng tháng 4-1946

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục 2003

Thảo luận cho bài: "Đêm xanh"